E-Tic

Izleti in doživetja

Županova jama
Podzemni biser dolenjskega krasa leži pri vasi Velike Lipljene, 8 kilometrov južno od Grosuplja, v neposredni bližini protiturške utrdbe Tabor Cerovo. Podzemno lepotico je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Jože Perme, kasneje je bila jama preimenovana v Taborsko, lokalni prebivalci pa so prvotno ime obudili leta 1996. Jamo sestavlja sedem čudovitih dvoran, ki jih povezuje preko 600 metrov urejene poti, jamo razsvetljujejo posebni reflektorji. Vhod v jamo je skozi jamo Ledenico, ki je bila okoliškim prebivalcem znana že več stoletij. Opisoval jo je tudi J. V. Valvasor v svoji »Slavi vojvodine Kranjske« leta 1689. Domačini so jo uporabljali za skrivališče ob turških vpadih, kasneje pa tudi za shranjevanje ledu in živeža v poletnih mesecih, ko temperatura v spodnjem delu jame doseže le okoli 4 °C. Iz Ledenice nas pot vodi po umetnem rovu v Srebrno dvorano, bogato s kristalnimi kapniki in sigastimi ponvicami. Naslednja
Preberi več
Pohodništvo
Po občini Dolenjske Toplice je na terenu označenih 18 pešpoti in 6 kolesarskih poti. Začetna točka za vse poti je pred velikim zemljevidom, pred Kulturno kongresnim centrom Dolenjske Toplice, od koder so vse poti usmerjene. Več informacij ter zemljevid in opise pešpoti dobite v Turistično informacijskem centru Dolenjske Toplice - Sitarjeva hiša.
Preberi več
Dolenjske Toplice
Termalni vrelci so privreli na dan ob tektonski prelomnici, ki teče od doline reke Krke pri Dolenjem Polju mimo Dolenjskih Toplic, Sušic, pod Uršnimi seli in dalje proti Rožnemu dolu. Dosedanje raziskave kažejo, da imajo termalni vrelci svoj izvor v globini okoli 1.000 m in se z ostalo vodo ne mešajo. Najdeni termalni vrelci, dva s kapaciteto 30 l/s sta pod termalnimi kopališči (Knežja kopel, Jamska kopel) v Kopališkem domu (Hotel Vital in Zavetje zdravja), tretji s kapaciteto 20 l/s pa je v neposredni bližini zunanjega - letnega kopališča. Povprečna temperatura vrelcev , ki dotekata v notranja bazena, znaša 36,2 - 38,9°C, vrelca zajetega v zunanjem bazenu pa med 30 in 32°C. Termalna voda s približno temperaturo človeškega telesa, rahlo mineralizirana, brez proste ogljikove kisline, kalcijevega in hidrokarbonatnega tipa, brez zaznanja radioaktivnosti - vse te lastnosti uvrščajo toplice med redke evropske izoakrati
Preberi več
Tabor Cerovo
Samo nekaj kilometrov jugovzhodno od Grosupljega, v neposredni bližini Županove jame, se nahaja Tabor Cerovo. Protiturški tabor na razgledni vzpetini je bil zgrajen konec 15. stoletja. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje. Tabor Cerovo je eden redkih protiturških taborov, ki so se ohranili do današnjih dni. Po svoji velikosti spada med manjše tabore. Dvovišinsko obzidje s številnimi strelnimi linami in tremi stolpi predstavlja kmečko arhitekturo najvišjega nivoja. Stolpi so razporejeni tako, da omogočajo nadzor nad vso okolico. Cerkev sv. Nikolaja je zgrajena na ostankih prazgodovinskega naselja. Prvič je omenjena v pisnih virih leta 1526, vendar pa njena romanska zasnova daje slutiti, da je bila zgrajena že v 13. stoletju. Današnjo obliko je dobila leta 1702. Notranjost cerkvice krasijo freske iz začetka 16. stoletja
Preberi več
Kolesarjenje
Po občini Dolenjske Toplice je na terenu označenih 18 pešpoti in 5 kolesarskih poti. Začetna točka za vse poti je pred velikim zemljevidom, pred Kulturno kongresnim centrom Dolenjske Toplice, od koder so vse poti usmerjene. Več informacij ter zemljevid in opise pešpoti dobite v Turistično informacijskem centru Dolenjske Toplice - Sitarjeva hiša.
Preberi več
Ribolov v občini
Številnim turističnim ponudbam, ki privabljajo turiste, se je zadnji čas pridružila še pestra ponudba ribolova. Ribiška družina Maribor kot koncesionar mariborskega ribiškega okoliša vabi vse ribiče turiste, da preživijo kak ribolovni dan v teh, za pravega ribiča prečudovitih objektih, da si ob njih naberejo novih moči in pustijo za vodo vse skrbi delovnih dni. In kaj ponujamo v naši občini: Gramoznica Hoče Naseljena je s krapi, med njimi pa ne manjka tudi drugih vrst rib. Predvsem je primerna za zahtevnejše ribiče, ki lovijo kapitalne krape. Slivniški ribnik V njem plava veliko krapov, težkih do 5 kg, ne manjka pa tudi ščuk in smučev. Ribnik je primeren za manj zahtevne ribiče, ki lovijo s plovcem. Ob objektu je tudi manjša ribiška hišica, tako da v njej lahko prevedrite, pa tudi kak piknik si lahko organizirate. Hotinjska ribnika Nahajata se ob cesti za Agrarno in sta v bistvu usedalnika.
Preberi več

Znamenitosti

BOTANIČNI VRT
Do nasada domačih in eksotičnih dreves, imenovanem »Ipavčevo« (pri nekdanjem posestvu Pavle Ipavec v Pivoli), nas pripelje pot po dvostranskem drevoredu malo listne lipe. Ob starem nasadu je zasajen mlajši park z različnimi drevesi in grmovnicami imenovan Botanični vrt v Pivoli. Botanični vrt, katerega bi lahko poimenovali tudi naravni biser v Pivoli pri Hočah, se razprostira med Hočami in Razvanjem, južno od mesta Maribor. Z osmimi hektarji zasajene površine je največji v Sloveniji. Od leta 1999 je Botanični vrt v Pivoli vključen v združenje mednarodno priznane botanične vrtove » BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL.« Vrt nudi in omogoča: izobraževanje, raziskovanje ohranjanje rastlinskih vrst, vzdrževanje lokalno ogroženih rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko pomembnih gozdnih vrst, funkcije genskih bank in pospeševanje sonaravnega turizma. Ohranjanje in varovanje rastlinskih vrst je ena izmed najpomembnejših nalog bota
Preberi več
RIBNIK V HOTINJI VASI
Na robu Hotinje vasi, v naselju, leži ribnik površine okoli 1 ha. Ribnik je nastal kot vodni zbiralnik, ki je omogočal stalno oskrbo z vodo za napajanje živine in kot zbiralnik vode v primeru požarne nevarnosti. Danes ribnik okoliški prebivalci uporabljajo predvsem za ribarjenje. Ribnik krasi tudi otok z vrbo, ki je naseljen z avtohtonimi vrstami sladkovodnih rib in je pomembna ornitološka lokaliteta ter habitat ogroženih živalskih vrst »dvoživk«, zato zanj velja varstveni režim za zoološko naravno dediščino.
Preberi več
SLIVNIŠKI RIBNIKI
Zahodno od ceste Hoče-Slivnica na robu prostranega Hočkega gozda, ležijo Slivniški ribniki, ki so nastali umetno. Zanimiva je njihova vodna in poplavna vegetacija. Tu uspevata redki rastlini: Evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea) in vodni orešek (Trapa natans). Ribniki z okolico so življenjski prostor številnim ptičem, predvsem pa različnim dvoživkam, od katerih je potrebno omeniti žabo česnovko (Pelobates fuscus), ki je v Sloveniji zelo redka in je ogrožena vrsta. Velik pomen za naravo ima celoten Hoški gozd v zaledju ribnikov, kar dokazuje v Sloveniji izredno redka črna štorklja, ki v njem občasno gnezdi. Za Slivniške ribnike velja poseben varstveni režim. Zaradi svojih posebnosti so ribniki pomembni za biotop, znanstveno-raziskovalno in učno-vzgojno dejavnostjo in ribogojstvo.
Preberi več
CERKEV SVETE MARIJE - SLIVNICA PRI MARIBORU
Tudi slivniška cerkev se je tako kot hoška cerkev prvič omenjala leta 1146 a je verjetno nastala 11. Stoletja. O tem priča zunanje vzidana kamnita plošča s pleteninasto ornamentiko, ki je značilna za čas pred romanike. Cerkev je v ladji poznoromanska, zvonik je iz 15. Stoletja, prezbiterij s poznogotskim mrežastim obokom pa iz prve četrtine 16. Stoletja. Bogat glavni oltar iz sredine 18. Stoletja, delo Jožefa Strauba, tudi ostala oltarja ter slike Lerchingerja in Laubmanna tvorijo kvaliteten ambient.
Preberi več
SLAP SKALCA
Framski potok, ki sodi med ohranjene pohorske potoke, izvira v dveh krakih, pod kočo Zarjo in Dominikovim domom. Pod danes komaj opaznimi ostanki Starega gradu se kraka združita. Celoten tok Framskega potoka je v metamorfnih kamninah, ki gradijo obrobje pohorskega masiva, predvsem v gnajsu, ki ga prekinjajo vložki kvarcita, marmorja in amfibolita. Na enem takih amfibolitnih pragov je nastal 12 m visok Framski slap in slap Skalca. Do slapa pridemo v desetih minutah po označeni poti od križišča, kjer se od ceste Hoče-Areh odcepi cesta proti zgornji postaji mariborske vzpenjače. Framski slap je eden večjih na Pohorju.
Preberi več
CERKEV SVETEGA JURIJA - SPODNJE HOČE
Z obzidjem nekdanjega pokopališča obdano cerkev tvorijo ladja in gotski prezbiterij, kapeli, zakristija in zvonik s čebulasto streho. Pred glavnim vhodom je lopa. Pod z rebri obokanim gotskim prezbiterijem se skriva kripta, ki je ena najstarejših arhitektur, saj je stara skoraj 1000 let. Žrtvenik Mitri je ostanek rimskega poselitvenega območja. Cerkev se prvič omenja leta 1146, vendar je v svojem jedru starejša. Hoška pražupnija je bila namreč ena prvih na slovenskem Štajerskem. Gotsko podobo cerkve z začetka 15. Stoletja dopolnjuje barokizirana ladja. V notranjosti sta poznobaročna oltarja Jožefa Holzingerja.
Preberi več

Prenočišča

DALMASTROJ STAPIĆ D.O.O. - APARTMA BOLFENK
Preberi več
Pohorje Village Wellness & Spa Resort
POHORJE VILLAGE Wellness & Spa Resort je prikupno gorsko naselje, ki se nahaja na 1.050 metrih nadmorske višine na Pohorju. Zgolj 300 m vstran od Zgornje postaje krožno kabinske žičnice - Pohorske vzpenjače in največjega slovenskega smučišča Mariborsko Pohorje ter Bike Parka Pohorje. Zgrajeno je v ličnem lesenem alpsko - gorskem stilu in umeščeno na gozdno jaso prekrasnega pohorskega gozda. RESORT sestavljajo štirje namestitveni objekti, ki vsak zase ponujajo edinstveno doživetje: - Wellness & Spa Hotel Bolfenk ****: https://pohorjevillageresort.si/wellness-spa-hotel-bolfenk-2/ - Wellness & Spa Family Apartments Bolfenk ****: https://pohorjevillageresort.si/wellness-spa-family-apartments-bolfenk/ - Forest hotel Videc ***: https://pohorjevillageresort.si/forest-hotel-videc-3/ - Forest Apartments Videc ***: https://pohorjevillageresort.si/forest-appartments-videc-3/ Pustijo vas v miru in tišini, s pogledi, ki telo preplavljajo z obču
Preberi več
DOM MILOŠA ZIDANŠKA
Preberi več
DOM PLANIKA
Preberi več
HOTEL TISA ***
Preberi več
APARTMAJI BONA - BNEP D.O.O.
Preberi več